Collectie Gelderland

Geen titel

De Stadspoort in Ede, de bouwactiviteiten van het winkelcentrum met 250 woningen. Links kunstwerk aan de Rembrandtlaan, gezien in noord-oostelijke richting. Foto 13 van een serie van 47.