Collectie Gelderland

Geen titel

Maanderpark. De heide ten westen van de Sijsselt en ten noorden van de spoorweg naar Arhem werd in 1911 door het Rijk voor f 10.000 gekocht. Toen hield de buurt Maanen op te bestaan en werden op deze grond twee kazernes gebouwd. De fa. Rijk Cruijff en Co te Amsterdam, kocht vervolgens de grond ten zuiden van de spoorweg. In 1905 verrezen villa's in het Park Maanen. Deze huizen waren bestemd voor de onderofficieren. Op deze foto een driedubbele woning aan de Julianalaan. Dat huis was later de BLO-school, Prins Bernhardschool. Naast dit huis werd in 1904 het Parkhotel gebouwd.