Collectie Gelderland

Geen titel

Burgemeester Robbertsen overhandigt bij zijn afscheid als burgemeester van Ede de voorzittershamer aan locoburgemeester Spiegelenberg.