Collectie Gelderland

Geen titel

Kopie van een kaart uit het kaartboek Tiend archivaria inventaris nr. 4, Gelders Archief Arnhem. Op een kadastrale ondergrond van het gebied ten noorden van Meulunteren (Barneveldse beek en Overwoudse beek ) staan belastinggegevens vermeld. Ook staan boerderijnamen op de kaart. Zie ook overzichtskaart K 1798.