Collectie Gelderland

Geen titel

Een 1:10.000 kaart van het gebied Ede en Bennekom. Het Edese deel is voorzien van de ligging van houtwallen. De topografische kaarten 1:10.000 van de Topografische Dienst zijn uitgevoerd in zwart/wit. Het is een raamkaart, voorzien van een ruitennet in het stelsel van de Rijks Driehoeksmeting (RD). De gangbare topografische elementen zoals gebouwen, wegen, waterlopen etc. zijn aangegeven. Zie ook overzichtskaart K970.