Collectie Gelderland

Geen titel

Ontwerp voor een openluchttheater op een gedetailleerde situatietekening van het terrein. De kaart is voorzien van hoogtelijnen met interval van 1m. Het project diende voor de werkverschaffing.