Collectie Gelderland

Geen titel

Het 48- jarig bestaan van de landkolonie Groot Batelaar van het Leger des Heils. De dames van de Christelijke meisjeszangvereniging Excelsior uit Ede, die haar medewerking aan de festiviteiten verleende. Het koor was opgericht in 1905 Rechts achteraan dirigent de heer L. van Zoelen. Nummer 3 van serie van 3