Collectie Gelderland

Geen titel

De Spaarbank Lunteren aan de Dorpsstraat 143 te Lunteren, gezien in zuidwestelijke richting. Anno 2003 is de SNS-bank in het gebouw gevestigd. Links de Oranjestraat en rechts de Postweg. Rechts het huisje van Wim van Holland.