Collectie Gelderland

Geen titel

Een panorama van Ede, gezien in westelijke richting. In het midden de Oude Kerk.