Collectie Gelderland

Geen titel

Gebouw De Manenberg, gezien in noordwestelijke richting. Op de voorgrond de huizen aan de Driehoek.