Collectie Gelderland

Geen titel

De rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Peppelensteeg in Ede. Deze installatie is in 1956 in gebruik genomen. We zien de installatie in zuidwestelijke richting. Het ronde gebouw in het midden is de slijkgistingstank. Op de achtergrond het industrieterrein Frankeneng.