Collectie Gelderland

Geen titel

Ede, Paasbergpaadje, een oud pad achter de Trapakkers. Vroeger was dit een wandelpad, dat liep vanaf de Arnhemseweg, tussen de huizen 41 en 43 naar het monument van Anna Maria Moens. In het huis op de achtergrond, Paasbergerweg 46, woonde de familie W. Koedam.