Collectie Gelderland

Geen titel

Op een ondergrond van een kaart van Van Geelkercken uit 1658 staan in de percelen de namen van de concessiehouders uit 1677 vermeld. Origineel van de kaart bevindt zich in de universiteitsbibliotheek van Leiden. Zie verder kaartbeschrijving w234 in het boek "De Gelderse Vallei", HP. Deijs bladzijde 183. Fotografische reproductie uit Bibliotheek Rijksuniversiteit Leiden, Bodel Nijenhuis.