Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van Ede omgeving Achterdoelen, gezien in noordelijke richting. In het midden de bouwaktiviteiten aan de Achterdoelen. Daar boven het Marnix College en daar boven het Gemeentehuis van Ede. Links daarvan de Oude Kerk. Rechts de Trapakkers. Foto 3 uit een serie van 3.