Collectie Gelderland

Geen titel

De te slopen schoorsteen van de voormalige houtzagerij van Tulp. Links de mammoetboom en rechts de voormalige brandweerkazerne en de watertoren.