Collectie Gelderland

Geen titel

Linksboven de Oude Kerk; middenboven het gemeentehuis in de Sterrenberg; rechtsboven de Keetmolen; linksonder het openluchttheater; rechtsonder de schaapskooi op de Ginkelse hei.