Collectie Gelderland

Geen titel

De Boslaan te Lunteren, gezien in oostelijke richting. Rechts de Van den Hamlaan.