Collectie Gelderland

Geen titel

Harnsedijkje met rand van de naastliggende Es . Eiken hakwal langs het Harnse Dijkje te Bennekom. Deze houtwallen hadden bij onze voorouders de functie van veekering of perceelsscheiding. Verder deden ze ook dienst als wildkering. De wallen bestonden meestal uit eikenhakhout, elzen, wilgen en braamstruiken. Hierdoor werd een vrijwel ondoordringbare wal verkegen. Het vee binnen deze wallen kon niet weglopen, terwijl het wild (herten en wilde zwijnen) niet op het erf kon komen. De wallen deden ook dienst als houtvoorziening voor de boerderij. Er werd hout uit gekapt voor het vervaardigen van bonestaken en palen voor de afzetting. Ook kwam er het brandhout vandaan. Deze wallen waren in Bennekom karakteristiek voor het landschap, vooral in de omgeving van het Harnsedijkje. Helaas zijn de meeste al verdwenen. Twee stukken zijn nog bewaard gebleven; zijn dus landschappelijk van grote waarde.