Collectie Gelderland

Geen titel

De Engweg te Lunteren gezien in noordoostelijke richting. Links het bedrijfsterrein Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging en Malerij "De Boerenbond" (later woonwijk"Den Eng"). Rechts het begin van de Aart Roelofsenlaan.