Collectie Gelderland

Geen titel

Peppelensteeg in Ede in de richting Veenendaal. Deze weg is begin dertiger jaren opgehoogd voor het afschermen van de vloeivelden van de waterzuivering van Ede.