Collectie Gelderland

Geen titel

De Groenestraat in Bennekom, met rechts het Bart van Elstplantsoen. Op de achtergrond de kerktoren van de Nederlands Hervormde Kerk aan de Dorpsstraat, gezien in noordelijke richting.