Collectie Gelderland

Geen titel

Het Rooms Katholiek Bejaardencentrum St. Barbara aan het Minister Aalbersepark te Ede.