Collectie Gelderland

Geen titel

Bettekamp, Ede. Op de voorgrond de kleinste beveiligde spoorwegovergang in Nederland. Op de achtergrond het houten gebouwtje wat eens de halte Gemeentehuis was. Deze halte werd op 14 mei 1938 opgeheven. In het houten gebouwtje werden ook de spoorbomen bediend. Een drukke post met vijf spoorwegovergangen, te weten: de Brouwerstraat, Molenstraat, het Posthoornsteegje, (ook wel Keuensteegje), de halte Gemeentehuis en de spoorbomen van de Amsterdamseweg.