Collectie Gelderland

Geen titel

Huize Pacifica aan de Bergstraat te Ede. Het huis is in 1869 gebouwd voor een gepensioneerd officier, Elout van Soeterwoude. Latere bewoners waren Gleichman, van der Palm en Dr. Lugt. Ook woonde er lange tijd kunstschilder Edzard Koning, die aan Koningin Wilhelmina schilderles gaf. Daarna woonde er de dichter-schrijver, Arthur van Schendel en de laatste bewoner was de familie De Booij. Daarna is het huis gesloopt.