Collectie Gelderland

Geen titel

Huize "Pacifica" aan de Bergstraat te Ede. Het huis is in 1869 gebouwd voor een gepensioneerd officier, Elout van Soeterwoude. Latere bewoners waren; Gleichman, van der Palm en Dr. Lugt. Ook woonde er lange tijd de kunstschilder Edzard Koning, die aan Koningin Wilhelmina schilderles gaf. Daarna woonde er de dichter-schrijver, Arthur van Schendel en de laatste bewoner was de familie De Booij. Daarna is het huis gesloopt.