Collectie Gelderland

Geen titel

Dr. H.J. van Eck, lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Foto afkomstig uit het boek: Aan Theodoor Alexander Boeree : een "libellus" amicoram. Verschenen als deel 1 in de Walburg Reeks onder auspiciën van het Gelders Oudheidkundig Contactbericht. Uitgegeven door De Walburg Pers Zutphen in 1967.