Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van kampeerterrein De Zanding met daarboven van links naar rechts de Arnhemseweg. Foto afkomstig uit de collectie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Postbus 90701, 2509 LS Den Haag. Bestellingen alleen schriftelijk bij het NIMH.