Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van de Maurits- en Johan Willem Frisokazerne aan de Stationsweg, later Klinkenbergerweg. Onder, links van het midden de Keetmolen, rechts de spoorlijn Arnhem-Utrecht. Foto afkomstig uit de collectie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Postbus 90701, 2509 LS Den Haag. Bestellingen alleen schriftelijk bij het NIMH.