Collectie Gelderland

Geen titel

De boerderij van kolenhandelaar Haalboom aan de Roskammersteeg 19 te Lunteren.