Collectie Gelderland

Geen titel

Officieren en een motorordonnans van het 11e bataljon The Royal Scots Fuseliers van de Engelse 49e Infanteriedivisie op de Arnhemseweg ter hoogte van café "De Paasberg" te Ede gezien in zuidoostelijke richting.