Collectie Gelderland

Geen titel

In de zomer van 1914 werd het smeedijzeren sierhek rondom de gedenkboom overgedragen aan de stichting "Het Lunterse Buurtbos". Notaris R. Dinger voerde daarbij het woord. Het hek was betaald uit bijdragen van de Lunterse burgerij. Dit gebeurde ter nagedachtenis aan de stichter van het buurtbos notaris van de Ham. Nummer 1 van serie van 2