Collectie Gelderland

Geen titel

De ingang van het Rooms Katholiek Bejaardencentrum St. Barbara aan het Minister Aalbersepark te Ede.