Collectie Gelderland

Geen titel

De Kraats te Bennekom. Dit is het gedeelte van de Maanderdijk tussen de Rijnsteeg en de Dijkgraaf, gezien in zuid-westelijke richting.