Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtopname van de omgeving De Klomp, gezien in oostelijke richting. Rechtsmidden de Rijksweg N224, de spoorlijn Arnhem-Utrecht v.v. en de Rijksweg A12.