Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van Lunteren gezien in zuidoostelijke richting. Linksboven de Troelstrastraat. Van linksmidden naar boven de Postweg, evenwijdig daaraan de Reeënlaan. Van midden naar rechts de Everlaan.