Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtopname van het zuidelijk deel van het bedrijventerrein De Stroet in Lunteren, gezien in oostelijke richting.