Collectie Gelderland

Geen titel

De Larixlaan in Ede, met de bejaardenwoningen behorende bij het Nederlands Hervormd Rusthuis "Bethanië" aan de Stationsweg. Het totale complex werd op 6 juni 1956 geopend en in 1985 afgebroken en vervangen door een complex van 100 bejaardenwoningen.