Collectie Gelderland

Geen titel

De Dorpsstraat in Bennekom. Rechts de Oude of Sint Alexanderkerk. Links ervoor de Bondsspaarbank en rechts ervoor de hervormde pastorie.