Collectie Gelderland

Geen titel

Reconstructie van de Bergstraat, gezien in noordelijke richting.