Collectie Gelderland

Geen titel

Peppelensteeeg in Ede. Aan weerszijden van deze dijk was het vloeiveld. Rechts, tussen de bomen de huizen aan de Horsterweg, die later gesloopt werden. Een bulldozer is bezig met de sloop van het huis van H. Hendriksen, Peppelensteeg 2.