Collectie Gelderland

Geen titel

Villa "De Pauwhof" aan de Dorpsstraat 8 te Lunteren, gezien in noordoostelijke richting. Later werd de naam gewijzigd in villa "Dannenborgh".