Collectie Gelderland

Geen titel

Een toeristenkaart, uitgegeven door de Vereeniging voor Plaatselijke Belangen en vreemdelingenverkeer te Lunteren. 3e druk. Op de kaart staan boerderij- en veldnamen vermeld.