Collectie Gelderland

Geen titel

Herinneringsboom in het Lunterse buurtbos. Deze Amerikaanse eik werd omstreeks het einde van de 19e eeuw geplant als aandenken van de stichting van het Lunterse buurtbos. Het initiatief van de herinneringsboom ging uit van notaris J.H.Th.W. van den Ham. Om de boom een fraai smeedijzeren hek, vervaardigd door smid Koops in 1914. Het ontwerp is van ir. J.W. Dinger. In het hek staat het opschrift: "De burgerij van Lunteren aan den Stichter van het Buurtbosch - Anno 1914".