Collectie Gelderland

Geen titel

De groentewinkel van Jan v d Hurk aan de Brouwerstraat in Ede. Rechts ervan slagerij Gijsbertsen en uiterst rechts varkenshandelaar Hardeman.