Collectie Gelderland

Geen titel

Bedrijfsterrein "De Stroet": Postweg hoek Hullerpad te Lunteren, gezien in zuidelijke richting.