Collectie Gelderland

Geen titel

Boerderij "Groot Batelaar", eigendom van de Landkolomie van het Leger des Heils, aan de Postweg te Lunteren omstreeks 1900.