Collectie Gelderland

Geen titel

Het openluchttheater De Eder Kuil werd op 1 juli 1936 feestelijk in gebruik genomen. Onderste rij van links naar rechts: wethouder G.J. IJssel de Schepper, burgemeester Creutz, wethouder H.W.P. Bonte, consul ANWB D.H. Foeken, Visser, voorzitter VVV Ede G.J. Smits, J. Aartsen, pater J.C.J. Mens, J.G. Pieterse (hotel Buitenzorg), het echtpaar E. Adelaar (huize Henda), mevrouw Hijman (huize Oase). De rij erachter tussen de heren Bonte en Foeken, de heer Noelt, directeur van de AKU met vrouw en kinderen. Achter mevrouw Adelaar zit J.J. Bekaar, ontvanger van de belastingen. Verder nog de tandarts J.E. Okhuizen-Mulder