Collectie Gelderland

Geen titel

Zuivelfabriek De Hoop aan de Molenstraat 64 in Bennekom, gezien in noordoostelijke richting.