Collectie Gelderland

Geen titel

De Amsterdamseweg in Ede, gezien in noordelijke richting. Rechts villa Stompekamp, ooit bewoond door twee in Ede zeer bekende families, de familie Knuttel en later door de familie Tielkemeijer. Gebouwd in ongeveer 1850.