Collectie Gelderland

Geen titel

Nummer 5 van een serie van 16 Het 40- jarig ambtsjubileum van gemeentesecretaris F.H. Sievers in het dienstgebouw "De Bergpoort". De waarnemend gemeentesecretaris, J.W.E. Biemond, feliciteert de heer Sievers namens het personeel van de gemeentesecretarie en het ontvangerskantoor en biedt een gouden vulpen en potlood aan.