Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtopname omgeving Harskamp. Linksverticaal de Edeseweg. Bovenhorizontaal de Westenengseweg. Middenverticaal de Berghuisweg. Rechts verticaal de Pijnenburgweg.